Hjälpmedel

Vi har lång erfarenhet av att tillverka produkter för hjälpmedelssektorn.

Mobergs fabrik har lång erfarenhet och brett sortiment av produkter som är producerade för hjälpmedelssektorn.
Produkterna inom hjälpmedelssektorn ska i mycket hög grad uppfylla högt ställda krav på hållbarhet och användarvänlighet.
Alla våra produkter testas noggrant för de funktionskrav som ställs i ett nära samarbete med kund inför de olika funktionskrav som ställs.